Comprobació de rebut d'instància

Obtindre copia del rebut de presentació d'instància